next up previous
Next: Logik i myreland Up: No Title Previous: En slags konklusion

Litteratur

1
Michael Cramer Andersen: Selvreference -- et skabende princip?, Gamma 93, Niels Bohr Instituttet, december 1993. (Mest om selvreference i sproget og fysik.)

2
K. Døsen: One More Reference on Self-Reference, The Mathematical Intelligencer, vol. 14 no. 4, 1992. (Når man har selvrefererende sætninger, må det næste være en selvrefererende artikel...)

3
Jette Randløv: Paradokser, Famøs, maj 1995.

4
Jette Randløv: Om selvrefererende sætninger og maskiner, der taler om sig selv, Famøs, december 1992.

5
Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Basic Books, Inc., 1979.

6
Douglas R. Hofstadter: Metamagiske Temaer -- Mønster og paradoks i sprog, musik og videnskab, Nysyn, Munksgaard, 1991.

7
Justus Hartnack: Erkendelsens Grundlag -- Paradokser indenfor Logikkens og Matematikkens filosofi, C.A. Reitzels Forlag, 1993.

8
Dictionary of The History of Ideas, Charles Scribner's Sons, New York, 1973.

9
Paul Edwards (red.) The Encyclodædia of Philosophy, The Macmillan Company & The Free Press.

10
E.J. Borowski og J.M. Borweim: Dictionary of Mathematics, Collins, Glasgow, 1989.

11
Politikens filosofi leksikon, Politikens forlag, 1993.

12
Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk: De Europæiske Ideers Historie, Gyldendal, 1964.

13
Richard P. Feynman: Surely you're joking.

14
Peter Newell: Side 212 i A Nonsense Anthology, Dover Publications, 1958.

15
Ian Stewart: A Partly True Story, Scientific American, feb. 1993, side 85--87.

16
Salmonsens Konversationsleksikon, 1919, bind VIII, side 260.

17
Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus. (Et af sprogfilosofiens hovedværker. For nyligt genoptrykt på dansk.)

18
Michel de Montaigne: Essays, Gyldendal, 1992, bind 2 side 204.

19
Will Durant: Store Tænkere, side 360.

20
Søren Brunak og Benny Lautrup: Neurale Netværk -- computere med intuition, Nysyn, Munksgaard, 1989.


Rasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995