next up previous
Next: Side 9 sætningen: Up: No Title Previous: Kaos på NBI

Kursus i LaTeX

Af Rasmus Borup Hansen og Martin Jul

Den nemmeste måde at skrive matematik på---når det ikke skal være i hånden---er med programmet LaTeX. Det er imidlertid ikke et program, man umiddelbart sætter sig ned og bruger. Derfor vil der blive arrangeret et kursus i LaTeX i september måned.

Kurset giver en generel introduktion til LaTeX med fokus på at skrive matematik, specielt i forbindelse med projektskrivning. F.eks. gennemgås referencer og bibliografier, og hvordan man skriver formler med integraler, summer, brøker, matricer, operatorer, osv.

Kurset varer ca. 6 timer og vil blive afholdt en lørdag i starten af semesteret. Kursusgebyret er 100 kroner, hvilket ud over kurset dækker en lille bog om LaTeX. Hvis søgningen er tilstrækkelig stor, vil kurset blive afholdt flere gange. Datoerne fastsættes senere og annonceres på opslagstavlen ved Biblioteket samt elektronisk til de forhåndstilmeldte. Det er en forudsætning for at deltage, at du har en konto på matematiks UNIX-system og kender til Emacs.

Hvis du er interesseret, så skriv til mjul@math.ku.dk. Bindende tilmelding foregår i september.Rasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995