FAMØS

18. årgang, nummer 1, oktober 2004

Indhold

Sofia Kovalevskaya (PDF)
Del af artikelserie (tospaltet!)
Præmieopgaver (PDF)
Besvarelse af opgave fra sidste nummer af Famøs
En lille note om multiplikative radonmål (PDF)
Side 9-sætningen
Præmieopgaver: puzzles (PDF)
Nye og spændende opgaver
Mig & Menneskeheden (PDF)
Mod dårlig metafysik
Orions ormehul (PDF)
En rus beretter om rusturen (også tospaltet!)
Religion og logik (PDF)
Kan religion og videnskab forenes? Hvem ved?
Øvrige opgaver (PDF)
Lette og svære opgaver

Hele nummeret (PDF) (fås også som bog (PDF))