next up previous
Next: Den frie viljes Up: Paradokser Previous: Russells paradoks

Paradokser med religiøst indhold

En gåde:
-- Hvem kender Gud ikke?
-- Sin læremester.

I dette afsnit antages om Gud blot, at han er almægtig, og at han har skabt det, vi normalt forstår ved verden. Her tænkes altså ikke på nogen speciel religion.

Specielt ideen om en Guds omnipotens, har givet anledning til mange rynkede pander. Kan Gud skabe en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den? Eller endnu værre: Kan Gud skabe en Gud som er mere almægtig end sig selv? Hvis nej, er Gud nr. 1 ikke almægtig, hvis ja, findes der noget, der er ``mere almægtigt'' end Gud nr. 1 -- nemlig Gud nr. 2 -- og Gud nr. 1 er altså ikke almægtig.gif

Hvordan kan den klares? Der er skrevet bindstærke værker om emnet, så dette lille forsøg på at rede trådene er blot et lille bitte forsøg.

Når man siger `almægtig', skal det angives i forhold til hvad. Gud kunne være almægtig i forhold til sit skaberværk, men ikke i forhold til hans egne omgivelser -- hvad de så end måtte være. En mere teknisk udgave er, at Gud er omnipotent, så længe der ikke er tale om en meta-handling, det vil sige en handling, der refererer til ham selv.

Protagoras siger, at der ikke er andet i naturen end tvivl, at man med lige god ret kan diskutere alt, selv spørgsmålet om hvorvidt man med lige god ret kan diskutere alt. ... Jeg har altid syntes, at det for et kristent menneske var mangel på omtanke at sige: ``Gud kan ikke dø, Gud kan ikke tage sine ord i sig igen, Gud kan ikke gøre dit eller dat.'' Jeg synes ikke det er rigtigt at lukke den guddommelige magt inde bag vores ords love. Michel de Montaigne, [18]


next up previous
Next: Den frie viljes Up: Paradokser Previous: Russells paradoksRasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995