FAMØS

19. årgang, nummer 4, juni 2006

Indhold

Klassifikation af endeligdimensionelle moduler over semisimple Lie algebraer (PDF)
Formidlingsaktivitet af Betina Jensen
Side 9-sætning (PDF)
At man i C-algebraer altid kan løfte nilpotente elementer
Max Power: En pæn(t) simpel invariant (PDF)
Formidlingsaktivitet af Jacob Thamsborg
Løkkerum og afbildningsklassegrupper (PDF)
Nathalie Wahl har bidraget til artikelserien Hvad forsker jeg i?
Feriekryds (PDF)
Krydsogtværs af Damskur
Tid til forandring (PDF)
Leder / stillingsopslag
Mullineux-afbildningen og Mullineux's formodning (PDF)
Formidlingsaktivitet af Rikke Eie
Sommerskole 2006 (PDF)
Reklame

Hele nummeret (PDF) (fås også som bog (PDF))