FAMØS

22. årgang, nummer 1, oktober 2012

Indhold

Rustur, campusuge og frafald
Eneström-Kakeyas sætning
Sådan smager dit nærmiljø
Summation af kubiktal
Tegneserie
Præmieopgave
En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert
Meld dig til FAMØS-redaktionen
Additivitet af determinanten
Kalaha
Induktion for dummies
Olympic outliers
Forelæsningsrække om kvantitativ finansiering
Løsning af tredjegradsligningen
Fagrådet fortæller

Hele nummeret (fås også som bog)